Skip to main content

服務介紹

地區:
服務簡介:
地區:
黃大仙
服務簡介:
地區:
黃大仙
服務簡介:
地區:
黃大仙
服務簡介:
地區:
黃大仙
服務簡介:
地區:
黃大仙
服務簡介:
地區:
黃大仙
服務簡介:
地區:
黃大仙
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
沙田
服務簡介:
著重「以人為本」照顧服務,不使用約束物品,採用無挫敗活動理念,每天為 77 名腦退化症人士提供日間護理及訓練服務,包括認知訓練、自我照顧訓練、復康訓練、心理及社交活動等,…
地區:
沙田
服務簡介:
地區:
灣仔
服務簡介:
確定